Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

NỖI BUỒN TRUNG THU

Trung Thu ve vản kiếm cô Hằng
À dám phủ phàng bảo “Chẳng quen!”
Ô hay!Bạc thế!Hàng đêm ngắm!
Nay lại sổ sàng xén góc tim!

Tròn khuyết vẫn tìm nhau mỗi đêm!
Dù yêu chỉ dám ngước mắt nhìn
Không chạm-không sờ-không mơn trớn
Chẳng động xuân tình nên dễ quên!?

Ngu yêu-Tình cố giữ lâu bền
Rốt lại vật vờ chả ai khen!
Biết thế có khi liều làm đại
Mà được cả người-được cả duyên!

NK

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

BẾP ĐÃ TÀN HƠI

Những cánh buồm không còn thắm nữa!
Đường tàu đã khuất bóng sân ga
Ta đem chôn hết lời hẹn hứa
Để những ngày sau bớt nhạt nhòa

Dành góc hồn côi mơn ký ức
Soi giòng tâm sự thuở còn xanh
Có đau chỉ rát sôi lòng ngực
Cho mộng cùng ai trót không thành

Thôi là duyên phận bèo gặp nước
Được mấy lần vui mãn nguyện rồi
Em đừng do dự bàn chân bước
Hay nặng chi lòng lúc nhớ tôi!

NK