Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

GIẢ VỜ

Giả vờ… thôi vậy…giả vờ!
Yêu đùa,thương giỡn,lầm chờ,sai mong
Cầu cho đêm đến… phòng không
Xin ngày lạc giữa bụi hồng lẻ loi
Lạnh lùng chốn đến nơi ngồi
Cô đơn qua quít lần hồi uống ăn
Gặp nhau mắt liếc đôi lần
Xa nhau chẳng biết bần thần nhớ nhung
Có đâu phải thốt ngập ngừng
Can chi cúi mặt thẹn thùng gọi tên
Giả vờ quay bước rằng quên
Ngoái sang không đủ bỏ bèn hương ngây
Run run lần chạm đủ đầy
Đê mê lúc nép thân gầy bên thân
Giả vờ đâu được đôi lần…
Tim như chùng lại - hồn ngần ấy đau
Giá mà đã chẳng cần nhau
Thì muôn kiếp nữa làm sao giả vờ!
Luôn tình cứ gặp trong mơ
Yêu cho chúng ghét chứ vờ làm chi!
Làm chồng làm vợ nhau đi!

NK

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

BÁI VỌNGThiên cổ cũng là nắm xương thôi
Xuôi tay nhắm mắt miệng mĩm cười
Tung hoành phỉ chí vừa kiếp tạm
Tiếu ngạo nhân gian đủ một đời
Tam cương đã vẹn thân cùng nghiệp
Ngũ thường trọn đạo khách với người
Thất tình bỏ xuống về nước Chúa
Lục dục buông rơi đến cõi Trời

NK

Nhân viếng bố Hồng Lam