Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

CUỐI ĐƯỜNG


Category: Tổng hợp, Tag:
10/17/2011 10:02 pmCuối đường có cánh cò chao lượn

Những mái tranh nghèo vương khói lam

Vác nặng khối cười vay khóc mướn

Có kịp về chăng để yên nằm?Cuối đường lửa ấm chờ lữ khách

Cố quận vời xa đã bao ngày

Giọt mồ hôi mặn đưa mùa gặt

Ta mượn nhờ ai chút hương sayCuối đường gói lại điều dang dỡ

Trao gửi cho người chưa biết quen

Tuổi buồn rơi xuống vơi niềm nhớ

Thôi cũng là ta cảm với mìnhNK

Nhãn:

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

NGUÔI NGOAICategory: Tổng hợp, Tag:
10/16/2011 11:18 pmChôn xuống ưu tư góc đời lấm bụi

Vùi vào hoang tàn một mảng phù sinh

Nuối tiếc thêm chi lỡ lầm định mệnh

Cười thay cay chua thành kiếp bạc tìnhNK

Nhãn: