Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

NẾU CÓ KIẾP SAU TÔI VẪN MUỐN LÀM NGƯỜI VIỆT

Trăm năm là trót hai kiếp người
Có đầu thai lại muốn coi chơi
Đúng sai câu chuyện bây giờ bí
Một đời thêm nữa rõ ràng thôi!

Sẳn sàng tạ lỗi nếu giờ sai
Với người quyền quý dí ngón tay
Nhược bằng ngược lại thì thôi vậy
Tha thứ có làm nhẹ lòng ai?

Canh bạc này e đã quá to
Ấm ức vác theo xuống tận mồ
Xin được linh thiêng hồn trăm triệu
Quay lại cùng tay vịn cơ đồ

NK