Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

CÕI ĐỜI HẾT VUI

Chỗ này không còn mấy luyến lưu
Xem ra giã biệt chẳng buồn nhiều
Ai thương-ai ghét rồi cũng hết
Lá vàng đâu nỡ lại trách chiều!

Vẽ những vòng xoay lắm Thu Đông
Đầy trong ký ức vó ngựa hồng
Xuân Hạ cũng tràn dây thương cảm
Thả theo trong gió nghẹn trong lòng!

Cái tuổi tiếc nhìn lại bản thân
Xin cho muôn thưở hối một lần
Nguyện làm bóng nguyệt soi mờ tỏ
Xinh dáng mây huyền vai cố nhân

NK

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

LÀ KHI NÀO?

Có một ngày thơ biến thành thuốc độc
Làm nhủn Tim và mục nát phần hồn
Thân xác chỉ là vỏ ngoài si ngốc
Trống tênh hênh vô nghĩa ở bên trong

Có một ngày thơ trở thành lưỡi hái
Cắt vụn tin yêu nuôi dưỡng đời mình
Như mũi giáo đâm xuyên điều tồn tại
Không còn gì ngoài lầm lạc vô minh

NK