Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

CÒN BAO NHIÊU NGÀY MAI?

Đêm khóc từng hàng lá
Rớt rơi ngần úa khô
Cõi tạm giờ đem trả
Cần chi một nấm mồ

Gió khẻ chuyền rét về
Lòng mở tung cánh cửa
Hứng đủ chiều tái tê
Còn gì ngần ngại nữa!

Có những điều trăn trở
Chết theo mòn tháng năm
Chỉ vì hoang mang sợ
Nên chôn trong âm thầm

NK

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

TRƯỚC LÚC CẦN DI CHÚC


Vẫn đếm từng giờ cơ may còn thở
Còn đong đưa ký ức cũ nhập nhòe
Ghi lên giấy sợ lấm lem phần bộ nhớ
Tiếng à ơi nào chặt đứt rễ thân tre
Tháng lập Đông nắng hoài khô khốc cháy
Buồn như sương ồ ạt kéo hàng đêm
Không có phước làm tín đồ phục lạy
Thì thôi đau chịu nông nổi khát thèm
Để chẳng tin vào một điều cứu rỗi
Chân cứ đi về trầm mặc hư hao
Phía trước là mồ chôn sám hối
Hỏi bên ta sót lại những ai nào!?
NK