Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

CŨNG CŨ NHƯ TỪNG

Đêm mơ dường sách cũ
Ngấm thời gian ố vàng
Ký ức dày cư trú
Oằn mình giở từng trang

Lung linh hoài tình cũ
Con mộng thiết tha đùa
Ta dập dìu bão lũ
Chưa bao giờ xa xưa

Án mang cho người cũ
Kết từ khi lạc lòng
Trông mong ngày tha thứ
Mà suốt đời vẫn không

Đông về se hồn cũ
Mưa cứ nhòa bóng đêm
Đèn khuya soi bóng rũ
Rưng rưng giọt ướt mềm

Ta người muôn năm cũ
Trăm tương tư chưa giàu
Kiếp này mong còn đủ
Ơn
Những người yêu nhau

NK

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

HỎI THẦM

Đợi em thời thiếu nữ
Gieo neo hơn muôn trùng
Đòi em lời phu phụ
Nghiệt duyên càng mông lung

Chỉ là hồn trong mộng
Ta vô tình vương mang
Ta vô tình tuyệt vọng
Ta vô tình đa đoan

Thôi em về nguồn cội
Để lại chút mơ hồ
Nhớ nhau là tình tội
Dây oan nào thành thơ

Thôi em đừng nghèn nghẹn
Chúa cũng biết ta khờ
Chỉ là bao men đắng
Dồn cả vào ban cho

Đợi em mòn quán cũ
Rêu phong như kiếp người
Chân miệt mài lữ thứ
Phong trần mang khuấy chơi

Giờ đau chiều bóng đổ
Có còn gì long đong
Hỏi rằng bao dành dỗ
Sẽ ngoan lời bao dung?

(Đến khi về tuyệt mộ
Có gả về ta không?)

NK