Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

PHẦN SỐ


Mây trời phiêu lãng:gió thổi đi!

Sống ngót trăm năm để được gì?

Mỗi một ngày qua-lòng cô lại

Hoang phí đời nhau bởi bộn bề!?

 

Còn có gì hay ở nhân gian!?

Mong đi tìm mãi-ước cho gần

Mười năm sót lại hồn chưa phỉ

Gói trả thiên thu nắm xương tàn

 

Chắc mới… ngày mai những u sầu?

Chắc đông… cớ sự nặng lòng nhau?

Chắc buồn…dăm bữa giây hờ hững

Chắc dối…lời quen đến bạc đầu

 

Giang hồ ta lại quay về nẻo

Từng bánh xe lăn trãi bụi đường

Phải chăng tự ví cành hoa héo?

Cũng vẫn ngang tàng giữa tang thương!!!

 

NK