Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

NẾU LẠI TƯƠNG PHÙNG


Xin thêm tí thời gian cho màu đen trên tóc
Của người em gái thân quen đường dần bóng xế chiều
Xin gió thổi qua giòng sông xưa tuổi ngọc
Để làn nước lững lờ cũng biết mát thưở lòng yêu

Xin ngập ngừng rơi trời chớm Thu từng chiếc lá
Có phải em về tiếng guốc lại khua khua?
Trong đáy tư tâm lời chợt thành vụng quá
Hỏi mãi riêng mình tinh ấy đã quên chưa....

NK