Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

CŨNG VẬY THÔI!


Category: Tổng hợp, Tag: 03/17/2011 12:24 am


Cũng hoài một kiếp-cũng mòn thôi
Cũng mỏng manh thay một mảnh đời
Học hành chúi mũi hao thân trẻ
Bương chải ngập đầu thưở trai trôi
Vài chung rượu nhạt ra tri kỷ
Đôi buổi ngoa ngôn thấy mặt Trời
Vùi sạch cao thâm chân-thiện-mỹ
Sót lại trần gian chút ngậm ngùi

NK

Nhãn:

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

NHƯ THẾ ĐÓ


Category: Tổng hợp, Tag: 03/12/2011 01:30 pm


Yêu em
từ ta là cỏ
Nâng niu mơn trớn gót chân
Yêu em
từ ta là gió
Vuốt ve tóc xỏa vai trần

Yêu em
từ ta là nắng
Soi qua khúc khủy giận hờn
Yêu em
từ ta biển mặn
Trao người chát vị càn khôn

Yêu em
từ ta mây xám
Che ngang vầng trán hao gầy
Yêu như
hòang hôn ảm đạm
Lấp về phủ chút men cay

Yêu em
Xin làm quán trọ
Một lần đâu đó ghé qua
Yêu em
Cam tâm ruồng bỏ
Nơi nơi đều tưởng là nhà

NK

Nhãn:

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

ƠI XUÂN!


Category: Tổng hợp, Tag: 03/08/2011 07:53 pm


Mùa Xuân Mùa Xuân

Như cành lộc mới

Lung linh tràn tới

Đâu đây thật gần
Mùa Xuân Mùa Xuân

Nghe đời mật ngọt

Rượu trào đang rót

Đã say muôn phần
Mùa Xuân Mùa Xuân

Đong đưa mai trổ

Đào chen bày lộ

Tình dâng ngập ngừng
Mùa Xuân Mùa Xuân

Ai về lối cũ

Lời ca nhắn nhủ

Đầy vơi một lần
Mùa Xuân Mùa Xuân

Giang tay gọi gió

Ôm vào nỗi nhớ

Ấm thêm nẽo đường
Mùa Xuân Mùa Xuân

Mưa lùa qua tóc

Vui chừng như khóc

Ai chia nỗi buồn?
Mùa Xuân Mùa Xuân

Nhấp nhô cánh én

Đùa nô sóng biển

Ta chìm bâng khuâng
Mùa Xuân Mùa Xuân

Hôn lên tường đá

Ngồi đây khách lạ

Dỗi hờn gót chân
Mùa Xuân Mùa Xuân

Se se tình lỡ

Em vầng Trăng nhỏ

Một đời ta mang
Mùa Xuân Mùa Xuân

Cám ơn gặp gỡ

Không duyên cũng nợ

Vướng nhau muôn trùng
NK


Nhãn: