Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

HÌNH NHƯ CHÂN CHƯA MỎI

Mười tám ngày xuôi ngược Bắc Nam
Mới hay bụng cũ lại mới tham
Tham đi tham lại đường ký ức
Vật vã ôm hoài tiếng phong vân

Như đã từng reo dưới đáy hồ
Hay trên đỉnh ngọn bách tùng khô
Chỉ là lang bạc hồn quái gở
Ôm chặc đến khi lội xuống mồ

Chữ nghĩa quên rồi-viết gãy ngang
Đôi khi khơi nhẹ lại tro tàn
Lửa còn leo lắt vài ba đóm
Đã vội cười to giọng dở gàn

Mười mấy tỉnh thành đặt vội lưng
Gai trong tâm não biết đâu chừng!
Còn đi còn đến còn mong ngóng
Hỡi những ngày xưa....thưở đã từng.

NK