Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

NGƯỜI XA


Người xa-trong hồn ta như hoa
Huyền hoặc sắc màu sao chói lòa
Chẳng biết nhớ người như thế đó
Gặp rồi có thể lặng nhìn qua?

Người xa như mây trôi im lìm
Vuốt ve sâu chừng tận đáy tim
Tình gieo bâng quơ không mà có
Có rồi biệt hút tựa đường chim

Người xa đêm mơ đến thật gần
Thật gần nghe tỏa trọn châu thân
Một mình dối lòng xây tơ nghẹn
Rồi thôi....ước gì chuyện trăm năm!

Người xa có nghe ta thầm thì?
Chuông chùa còn rót tiếng ai bi
Ta hỏi vô tình như chả hỏi
Xao lòng em đã chợt mấy khi!?
NK