Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

SINH NHẬT MUỘNCategory: , Tag:
12/06/2012 07:35 pm


Năm mấy thưở rồi trần gian trọ

Chả có gì vui-Chẳng gì buồn!

Đời như rêu mọc men đầu ngõ

Có rồi mất đấy-Nỏ luyến thương!

Đêm qua nằm mộng vòng tay ấm

Sáng dậy chạnh lòng…chăn trống không

Gác trọ mỗi ngày như cơm hẩm

Canh thiu là việc cứ chất chồngNửa khuya ngồi nhớ giang hồ gọi

Có gió bên Trời,nước biển xanh

Núi cao gối cũng chưa hề mỏi

Sông sâu uống vội vẫn mát lànhNửa khuya ngồi sợ ngày mai lại

Vác chuyện của người nặng hai vai

Ngu chi mua lấy hư danh dại!

Khôn gì lẩn quẩn nghiệp trót vay?Muốn lấy mồ hoang làm gối ngủ

Muốn mang sương lạnh đắp ngực trần

Ai xoa lời nhẹ thay tiếng cú?

Gọi trả lòng ai chuyện hóa thân?Ừ tiệc đêm vui sắp tàn rồi!

Ta về mộng mị thưở nằm nôi

Khỏa thân phơi phới nhìn thiên hạ

Một kiếp phù sinh lại luân hồiNK

Nhãn: