Thứ Ba, 22 tháng 2, 2011

HÂM


Category: Tổng hợp, Tag: 02/22/2011 11:54 pm


Tóc mai sợi vắn sợi dài
Tìm nhau chẳng được lạc loài tâm linh
Gẫm ra cũng chỉ tội mình
Mang chi cái tiếng đa tình dở hơi
Loay hoay quả thật đáng đời
Bấy năm quên mãi một người chẳng xong
..........
Chắp tay lòng tự hỏi lòng
Bao lâu mới thấu chữ không trên đời?
Sống là một khắc đùa chơi
Mà lưu lại cả đầy vơi biển sầu
..........
Giá hồn phân biệt nông sâu
Mãn vui sở đắc không nhàu tâm can....

Ngày mai một bóng một đàng
Gọi nhau một tiếng thay ngàn lời đau

NK

Nhãn:

Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

CÓ THỂ LÀ YÊU!


Category: Tổng hợp, Tag: 02/16/2011 06:45 pm


Duyên phận,ân tình....luôn nỗi trôi
Hối chăng?....khi trót biết nhau rồi?
Cả đời....ao ước...cho lần được
Run rẫy tim khờ...môi chạm môi

NK

Nhãn:

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

THEO VỀ DĨ VÃNG


Category: Tổng hợp, Tag: 02/13/2011 06:53 pm


Vẫn cam tâm chịu thân làm trúc
Mãi ngóng vườn sâu cánh sen vàng
Giọt sương đêm ảo ra là thực
Tàn tạ nếp đời xưa dọc ngang

Chẳng còn lưu luyến chẳng còn đau
Cũng chỉ là duyên kiếp bọt bèo
Ngàn sau nhỏ một thương thanh lệ
Khóc chuyện nhân tình chưa có nhau

NK

Nhãn: