Thứ Ba, 22 tháng 2, 2011

HÂM


Category: Tổng hợp, Tag: 02/22/2011 11:54 pm


Tóc mai sợi vắn sợi dài
Tìm nhau chẳng được lạc loài tâm linh
Gẫm ra cũng chỉ tội mình
Mang chi cái tiếng đa tình dở hơi
Loay hoay quả thật đáng đời
Bấy năm quên mãi một người chẳng xong
..........
Chắp tay lòng tự hỏi lòng
Bao lâu mới thấu chữ không trên đời?
Sống là một khắc đùa chơi
Mà lưu lại cả đầy vơi biển sầu
..........
Giá hồn phân biệt nông sâu
Mãn vui sở đắc không nhàu tâm can....

Ngày mai một bóng một đàng
Gọi nhau một tiếng thay ngàn lời đau

NK

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ