Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

NGU NGƠ


Category: Tổng hợp, Tag: 01/07/2011 09:19 pm


Ngỡ là mình thi gan
Với cuộc đời cay nghiệt
Những tưởng đừng dối gian
Sẽ mua lòng quen biết

Nghĩ đem cấy chân tâm
Chắc gặt nhiều nhu ái
Đóan vun xới tình thâm
Ai cũng tìm trở lại

Tòan là điều toan tính
Tốt lành mấy chi đâu
Cầu mong lòng thanh tịnh
Lừa lọc chi ai nào!

Người ơi chưa vừa ý
Xáo nước đục làm chi!
Trần gian nào mấy vị?
Yêu thương đã là gì?

NK

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ