Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

ĐÁNG ĐỜI!

Category
: Tổng hợp, Tag: 12/01/2010 08:22 pm


Sĩ khí không thể dùng đong gạo
Tự tôn càng lôi ruột réo ầm
Cái đời vùi xuống dòng cơm áo
Học đòi vâng dạ thế mà thâm

Bắc tiến Nam hành mòn cốt khỉ
Tây du Đông hí phạc phờ râu
Câu thơ chưa dọa xong hiềm tỵ
Khúc vịnh nào xua nắng dội đầu

Điếu thuốc đốt hồn đau lắm chứ!
Mà thôi!Rượu cũng sẽ mềm môi
Khói tỏa che mờ dăm tâm sự
Men cay quên nhớ phước lắm rồi!

Lạc xuống đồng bằng cầy giỡn mặt
Đâu lưng lũ ngợm luống gay người
Chột rằng thiên hạ mình đây nhất
Hóa ra mù đã lắm như rươi

Tấm áo đã thành thầy tu nhỉ?
Tự hào chi kiểu bói ra ma
Xưa ngang ngược lắm giờ tắc tị
Trùng trùng vây hãm,đáng đời ta!

NK

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ