Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

CŨNG NÊN


Category: Tổng hợp, Tag: 11/02/2010 09:59 pm


Giữa cuộc đời bôn ba tất bật
Thần tượng và thần linh...
cũng đều không có thật
Ta gắng tìm
một góc tự suy tôn
Dù gì...
như thế ...
vẫn còn hơn

NK

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ