Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

LỜI TU HÚ


Category: Tổng hợp, Tag: 10/11/2010 06:41 pm


Chuyện đời quanh quẩn chốn bễ dâu
So đo phiền muộn thấy càng đau
Chẳng muốn mà dài nhanh như tóc
Chẳng chờ sao vội mọc tựa râu
Sờ cằm lốm đốm coi như mục
Vuốt đầu không úng lại bảo sâu
Giật mình tuổi đếm ngoài năm chục
Cày sâu cuốc bẩm vẫn chưa giàu
Chén cơm manh áo khi thừa thiếu
Lêu lỏng hoang đàng miệng nghêu ngao
Thiên hạ bảo gàn toan đập chết
Dững dưng xem nhẹ : chuyện tầm phào
Người ơi có mến xin đừng đến
Chịu đựng trăm bề không nỗi đâu!
Trời đất nở nhầm con tu hú
Chớ óan làm chi!Nhức cái đầu!

NK

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ