Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

GIÁ NÀO CŨNG MUA

Thời đại này khó biết tin ai!
Kẻ nói lý thường xuyên dẫm lý
Kẻ dạy luân thường quăng sạch ngoài đường-chả giữ lại mình một tí
Kẻ cầm cân thích kéo duỗi-nắn nót quả cân
Thuyết Einstein đùa nghịch mọi luật Quả-Nhân
Thằng công bộc được thời giở trò hổ báo
Mọi tín đồ sắp hàng đăng ký đi thế giới ảo
Những giáo điều mục rỗng-trơ trẻn còn lấy ra khoe
Vẽ một không gian chưa từng biết ngo ngoe
Chưa từng biết từ đâu và tới đâu nằm sấp
Bát nháo xum xoe cánh gặp thời cứ phất
Tiến sĩ-giáo sư đông còn hơn cá lòng tong
Bẻ chữ không ra,ngậm đắng họng vỡ mồm
Chưởi hay như hát chốn nào lại dắt díu âm thầm sang chốn ấy
Thằng nói ngược là thằng đang được quậy
Thẳng thắng thật thà là tội nghe con
Tập cho quen vị đắng trái bồ hòn
Ai bênh vực?Khỉ làm trò lấy lệ!

Còn lại vài đồng sẵn sàng hiến tế
Gọi Ma Vương về dọn dẹp bớt quỷ con
Đánh cú nào phải thật cho ngon!

NK

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ