Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

KHÔNG CÒN QUAN TRỌNG

Đời bao giờ đến?Đến bao giờ?
Nhủ lòng thủ thỉ dệt cơn mơ
Từ thuở sơ sinh giờ đầu bạc
Vẫn ngóng trầm kha dịp tình cờ!

Khói thuốc rút đời ta mười năm
Chén rượu hung hăng gấp hai lần
Bốn mươi năm chẳn chưa ngừng nghỉ
Ta đã chết từng-Đêm thâu đêm!

Vậy là ta còn có gì không?
Bao nhiêu năm nữa mát dịu lòng?
Hay gửi bên đời thân rỗng mục
Thì thôi!Đừng tơ tưởng chi trăm!

Sáu mươi,dường như đã đủ mùi
Nhục vinh đắng ngọt lẫn buồn vui
Đời bao giờ đến?Còn quan trọng?
Sơ tâm xin được giấc ngủ vùi!

NK

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ