Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

NỖI SẦU AI HAY

Võng buồn lầm lỡ giăng ngang
Đong đưa ngây dại dở dang cuộc tình
Thôi về
nếm lại chính mình
Đôi khi gặp được bóng hình thuộc quen
Cầu trời
Cho gió thổi lên
Vắt qua mấy buổi đường tên bẽ bàng
Bắn về phương của tim nàng
Chảy dòng máu đỏ muộn màn biết đau
Dù không phải khúc duyên đầu
Cũng xin ước được về sau từ rày…

Ai ngờ ai khéo phủi tay
Nuôi cò đâu biết có ngày mất tăm
Đừng đau
Vì giấc trăm năm
Bỏ ta ở lại chỗ nằm cũng đau
Theo nhau
Chân bước đường đau
Tim khờ trao lại
Nghìn sau tạ lòng

NK

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ