Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

ĐỒNG BÀOĐặc biệt chỉ nước mình mới có
Nhưng đã lâu kệ chó gặm rồi
Giờ thì tranh đấu ông tôi
Phân Nam chia Bắc dập đầu đánh nhau

Cùng một bọc cớ sao ghét hận?
Chung giống nòi vẫn nặng hằn thù!
Lưu truyền tính đã nghìn thu
Mà nay bất chấp diệt trừ không tha

Ôi!Núm ruột của cha của mẹ!
Ôi!Tấm lòng thế hệ tổ tông!
Tìm hoài chả giống chút lông!
Uổng thay huyết thống gọi Rồng gọi Tiên

Còn chút ít huyên thuyên bỡn cợt
Học đôi điều thưa thốt nhăng càn
Ấy là múa gậy vườn hoang
Chẳng e miệng lưỡi thế gian chê cười

Dám vỗ ngực thay Trời hành đạo?
Mà tụ về toàn Cáo toàn Chồn
Mưu ma chước quỷ thì khôn
Kinh bang tế thế như …hồn động kinh!

Nói cũng hại-Làm thinh cũng hại!
Ai đủ tài làm lại từ đầu?
Đồng bào tôi ở những đâu?
Có cho bú mớm khởi đầu chi sơ?

Hãy ghét thứ thờ ơ lãnh đạm
Hãy tẩy chay bọn lạm dụng quyền
Tránh xa bầy đám cuồng điên
Huênh hoang ảo tưởng/ngã nghiêng đạo đời

Dẫn con cháu bỏ lời mê hoặc
Đừng đắm chìm dục sắc suy đồi
Tâm thành một chữ nhân thôi
Mới nên tư cách tài bồi quốc gia

Đích hạnh phúc dù xa cũng đến
Gian truân nào vẫn nguyện vượt qua
Hưng vong đều bởi do ta
Thất phu gánh vác-Ông cha ngậm cười

Đừng chờ thành giống Đười Ươi!

NK

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ