Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

HẬU SỰ

Mai đào một chỗ về trú ẩn
Lúc biết đường dài đã quá xa
Xa tìm sương gió Trời Mây dấn
Xa cả dò hơi hám đàn bà!

Một cuốc một cần đăm đăm hướng
Một gian nhà nhỏ cắm Trúc Đào
Hai thước dỗ dành sau cõi mượn
Hai tay còn cố giữ chiêm bao!

Thu Đông tròn giấc mùi rơm rạ
Xuân Hạ lon ton sẳn ao vườn
Nhà ai có ghé-hầu đôi Cá!
Bạn hữu đến tìm-Vịt mấy con!

Chưa lão,vài năm cũng lão rồi!
Rong chơi,mong còn sức rong chơi!
Trèo lên tuột xuống,cây thưa quả
Câu chữ đáp bồi xin chớ rơi!

NK

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ