Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

TIN BÃO

Chiều mưa rụng xuống lá Thu phai
Có một giòng sông đã rất dài
Chảy từ xưa cũ về mai một
Lạc tâm còn nguyên vẹn sắp bày

Bão chốn xa nào vương lại đây
Tóc sương vần vũ nhọc lưu đày
Giam hãm đời nhau từ khởi thủy
Bây giờ
Mòn mỏi ủ tình ngây!

NK

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ