Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

NGU NGƠ

Tứ bề nhẫn nhục trầm thiêng
Đâu hay vất vưỡng du miên cõi người
Nhoẻn môi khóc
Vỗ tay cười
Là đang chắc mót một đời xanh xao

NK

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ