Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

DỐI LÒNG


“Thời gian-người tình và ly rượu
Đừng bao giờ đong đếm nhé người ơi!”
Có được gì lúc rong ruổi giữa cuộc chơi
Đầy tím tái hòng so đo tị nạnh?

Là diễm phúc cũng là điều bạc hạnh
Biết gì còn?Gì mất?Ngày mai
Tiếng kinh cầu ai sẽ nguyện cho ai?
Xuôi tay đợi mọi ước nguyền tề tựu

“Thời gian-người tình và ly rượu..”
Như khói tàn,nắng nhạt,sương sơi
Những thứ không cùng,nhặt lại buông rơi
Muốn nắm giữ-cưỡng cầu không sao được

Không có gì mãi mãi thành mực thước
Dẫu khuôn vàng-thước ngọc cũng hanh hao
Chỉ cần người thấu hiểu lòng nhau
Dù chia biệt-lỡ làng
Luôn tồn tại

NK

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ