Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

SÓT

Đưa em qua mùa Trăng
Sót vầng Mây nằm lại
Có còn gì nhớ quên?
Buồn chi mà cứ hỏi?

Khói thuốc đã tàn mau
Từ em quay mặt bước
Một dốc nhỏ vụt sâu
Chân mình vừa hụt trượt

Xoáy lên tóc mùa đau
Khôn cùng là tiếng sóng
Bởi vì chưa quên nhau
Nên câu chào nghe ngọng

A!Em về im tiếng
Cỏ chờ đợi môi hiền
Ta lắm điều xen chuyện
Tối nay đành mơ riêng

NK

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ