Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

LẠI HỎI

Có vợ-Sẽ thành gì-Biết không?
Khi vui thỏ thẻ gọi…”này Chồng”
Dỗi hờn đôi bữa kêu….”Cha nội”
Lúc đã nỗi cơn bảo…”Đồ khùng”

Có vợ-Sẽ thế nào-Biết không?
Ô sin thất nghiệp đứng đầy đồng
Nam nhi chân chính cần đi học-
Tận tụy thực hành…lớp nữ công

Có vợ-Sẽ buồn gì-Biết không?
Rượu bia kiêng cữ xót xa lòng
Thuốc lá đến cơn đành lén hút
Cafe tại chỗ, nhớ quán đông

Có vợ-Sẽ vui gì-Biết không?
“Dạ ,vâng” nơm nớp sẳn đem dùng
Trông nhà,giữ trẻ đừng lêu lỏng
Ngoan ngoản nghe lời-Chắc được cưng!

Có vợ-Sẽ mơ gì-Biết không?
Cầu cho đừng bất chợt lo-mừng
Ví dầu nặng nhẹ cam tâm chịu
Đừng đẩy nhau vào… nước… nhảy sông

Có vợ-Sẽ bực gì-Biết không?
(Trêu Hoa ghẹo Nguyệt hẳn không còn)
Tăm tia đùa cợt thành mục cấm
Thẻ đỏ sẳn cầm-Cho phát luôn!

Có vợ-Sẽ đành gì-Biết không?
Đèn khêu soi rõ chỉ riêng phòng
Trật tự sắp rồi không tranh luận
Nhất định là Bà…mới đến Ông

NK

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ