Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

CHỈ LÀ...

Dạo này hút thuốc thấy không ngon!
Do tuổi dày lên hay tại lòng?
Chán đời sẽ trở thành mất vị?
Mà tiền mua thuốc hãy còn đông!

Kiếm món gì thay thế đi thôi!
Chán hết-Họa chăng sắp đứt rồi?
Mau mau xếp gọn hành trang lại
Dọn dẹp xác thân cả trong ngoài!

Chả lẽ đến thời bỏ cafe?
Bỏ những vu vơ trót bộn bề?
Chiều nay mưa lạnh nhìn ra ngỏ
Vắng ý…tàn thơ…nghẹn lối về

Không thuốc như là… không có em!
Cafe nhạt nhẻo đắng môi mềm
Bỏ nhau-Tàn cuộc…đời vô vị
Sao trút máu đào ra khỏi tim!?


NK

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ