Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

AI CÙNG

Đời người
Cũng tựa hạt mưa Ngâu
Đôi khi
sủng ướt tiếng kinh cầu
Có lúc yên nằm chân ngọn cỏ
Chẳng biết sau này vương tận đâu

Cuộc tình
Ray rức bấy canh thâu
Can chi
xa xót mối duyên đầu
Gương vỡ
Đã đành điều tan hợp
Mấy ai oán trách chuyện cơ cầu

Muốn tìm
Nơi chôn dấu tim đau
Bâng khuâng
Mỗi dạo nhuốm Thu sầu
Ai đến chia cùng
Dây nến tắt
Chiều nghiêng
Tâm sự
Chợt thay màu

NK

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ