Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

TA ĐÓ

Khật khùng thoắc giận thoắc mừng
Đôi khi sắp chết chợt bừng sống nhăn!
Gẫm hòai mình thấy mình đen!
Vương chi cái chốn nhỏ nhen phiền hà

NK

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ