Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

ĐÓN TẾT

Tết rồi!Tết rồi!
Cũng vẫn thế thôi!
Buồn lăn như Đất
Thảm tối như Trời
Tết rồi!Tết rồi!
Cố gượng làm vui
Đêm chong trắng mắt
Ngày lại ngủ vùi
Tết rồi!Tết rồi!
Hỏi lại mình chơi
Khi nao mới ấm?
(Chiếu rộng thêm người)
Tết rồi!Tết rồi!
Đường cũ tới lui
Người xưa vắng hết
Riêng ta ngậm ngùi
Tết rồi!Tết rồi!
Có dịp thả trôi
Rong qua thiên hạ
Hồn đã bời bời
Tết rồi!Tết rồi!
Xin Thái Dương soi
Chữ TÂM sống lại
Giữa cõi con người

NK

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ