Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2009

NGƯỜI DƯNGCategory: Tổng hợp, Tag:
10/02/2009 07:59 am

Thử đến chừng nào thôi hết nhớ?

Thử đến khi nào chấm dứt yêu?

Người dưng đâu nhỉ-người dưng hởi!

Ta nhớ người dưng!Nhớ thật nhiều!

NK

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ