Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2009

MỜI CHÀO


Category: Tổng hợp, Tag: 09/12/2009 12:31 pm


Ai mua duyên?Tôi bán duyên cho!

Duyên mãi từ lâu vẫn thập thò

Kéo chèo-mời mọc linh hồn ế

Chợ chiều hiu hắt lại buồn xoAi mua duyên-tôi bán duyên cho!

Chẳng lắm tiền đâu-chớ ngại ngờ!

Thử xài không đạt-cho hoàn trả!

Tin một lần đi-thật đó mà!Ai mua duyên-tôi bán duyên cho!

Tặng cả tình thâm thắm một trời

Danh tiết năm mươi còn nguyên vẹn

Mua về bán lại cũng lời to

NK

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ