Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009

ĐỪNG YÊU EM,ANH NHÉ!


Category: Tổng hợp, Tag: 08/29/2009 11:44 am

Đừng yêu em,anh nhé!
Mất bao ngày theo sau
Đứt bao nhiêu quai dép
Chưa từng gần hơn nhau!

Đừng yêu em,anh nhé!
Lóng ngóng không thành lời
Tội tình ai đành thế!
Đuổi bắt hoài hụt hơi

Đừng yêu em,anh nhé!
Ngày mai đời kém vui
Hơi hám quen thì dễ
Vơi đi sẽ bùi ngùi

Đừng yêu em,anh nhé!
Sẽ khóc một mình thôi
Không chia hai giọt lệ
Cho đoạn kết xa rời

Đừng yêu em,anh nhé!
Van cầu anh nghe không?
Sợ thèm nghe dành dỗ
Sợ mong chờ ngóng trông

Đừng yêu em,anh nhé!
Nếu không nguyện suốt đời
Đừng….quay lưng anh nhé
Chờ…vài giây nữa thôi!
NK
. at 09/01/2009 12:15 am comment

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ