Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009

LY BIỆT


Category: Tổng hợp, Tag: 08/18/2009 04:54 pm


Em đi đi!
Những ngôn từ nghiêng ngả!
Những tháng ngày tàn tạ!
Đừng đợi chờ ta!
Dù chỉ nửa tuần trăng!

Em đi đi!
Không còn em
Nước sông vẫn chảy
Đời vẫn vô tình
Bạc bẽo thế nhân

Không còn em
Ta nhẹ bước đến mộ phần
Không gian lặng
Hồn ta riêng một cõi

Không còn em
Không còn chi
Trời lên cao vòi vọi
Những oan trái đời thường
Cũng sẽ hóa khói mây

Này là trăng
Này là thơ
tuôn chảy mãi đâu đây

Giờ ly biệt
Là tao phùng
Vĩnh cửu

Em đi đi
Cho lệ ta trào ứa
Giọt cuối cùng
Ta khóc
Giữa trần gian

NK

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ