Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

QUAN TỈNH THÔI ĐÓ!

Chẳng phái nói để than nghèo kể khổ
Lương băm mấy chai chả thấm tháp là bao
Suốt kiếp người luôn thiếu trước hụt sau
Cười rụng rún nghe người xây biệt phủ

Tích cóp-mượn vay?
Linh như thần chú?
Tiên Bụt nào gan góc quá vậy ta?
Thửơ thiếu thời sản xuất-tăng gia?
Bao năm tháng đã dụm dành ngàn tỷ?

Khó phân biệt giữa Thiên Thần-Ác Quỷ!
Tài thế này xứng đáng gọi là Thần!
Nhỡ phép phù tráo lẫn lộn giả chân?
Thủ đoạn ấy xấu xa hơn cả Quỷ!

Xót thời thế kỷ cương và đạo lý
Dẫm đạp xem thường khổ nhục dân đen
Mơ có ngày làm đầy tớ một phen
Gan to lắm chỉ dám xây cầu tỏm

Chỉ dám gom phân
Đủ tiền điếu đóm!

NK

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ