Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

CÓ GÌ!

Có gì?
Rốt lại có gì?
Suốt đời lăn lộn sân si tranh giành
Toàn nơi kệch cỡm bùn tanh
Toàn người gian xảo tinh ranh dối lừa
Đua chen đã đủ đầy chưa?
Ngơi trong tâm bão-tu chùa thị phi!
Có gì?
Rốt lại có gì?
Khi tan mộng mị xuân thì cạn lâu
Tỉnh ra bạc trắng mái đầu
Bốn mươi năm lẻ vó câu dặm trường
Người thương
ừ vẫn còn thương!
Đêm Trăng vốc bóng trong gương thở dài
Em đừng mai một một mai
Treo xiêm y rửa trang đài nhòa hương
Kiêu binh tuẫn liệt can cường
Quên nhau
Mùa đậu
Vô thường
Có chi!
Mai về nhặt góc tình si
Yêu em
Ta gửi từ bi đợi người
Môi còn tươi
Mắt còn tươi
Đừng cho nhau đắng!Tình rơi khóc tình!
Tìm nhau
Còn lại ta mình
Em yên vá víu hồn trinh nửa đời
Chỉ cần
Em chịu có tôi!

NK

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ