Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009

PHẢN THƯỜNG


Category: Tổng hợp, Tag: 10/13/2009 03:04 pm


Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Tôi về khơi rộng vạn dòng sông
Cho thuyền em mãi lên cao vợi
Một sắc giai nhân-Một bóng hồng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Bao nhiêu luyến nhớ đã thành không
Tôi xin rút lại lời tha thiết
Em khỏi cùng ai thấy ngại ngùng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Xin tìm thu hết gió mùa Đông
Để em đón lây lòng Xuân ấm
Xinh tươi e ấp sánh nhau cùng

Tình thơ ngày cũ xin chôn hết
Nẻo mới đường mơ tôi tiễn đưa
Duyên em phủ kín chiều ly biệt
Tôi nhấp đời cay-Chén rượu thừa

Rồi những ngày sau ở bên chồng
Vẫn xin môi mắt ửng màu son
Cho tôi đừng tiếc lòng dâng tặng
Dù biết hồn đau khụy giữa đường

NK

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ