Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

KHỐN CÙNG

Tết ví xẹp tiền, xe xẹp lốp
Ngây si xẹp bước,hốc xẹp thương
Ta còn dạo lối đau xẹp nhớ
Đắn đo canh cãi,xẹp thiên đường

Trời cũng bịp Người,Tiên bịp Thế
Thắng bịp được Thua,Phật bịp Chùa
Ta bịp lòng mình,nghe như dễ
Hóa ra mụ Bán bịp thằng Mua!

Nắng rọi đêm tàn,đèn rọi bóng
Tâm rọi hành trang,tóc rọi vai
Có lần bụi lạc chiều vô vọng
Mắt ngở ngàng thâu rọi hình hài

NK

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ