Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

THUỐC LÁ


Category: Tổng hợp, Tag: 09/03/2010 12:36 pm


Người ta nói “khó hơn bỏ vợ!”

Trót thân mình của nợ ..đeo đời

Vui bèn rít rít vài hơi

Buồn nên đốt suốt tơi bời khói um
Vợ đay nghiến - tật chùm bất trị!

Con thở than – tri kỹ như mây

Giở nhìn vàng chạch ngón tay

Đêm đêm khục khặc ngày ngày thích ho
Đốt điếu trước giả đò... chiêm nghiệm

Châm điếu sau lấp liếm... suy tư

Một bao... lấy cớ mời người

Hai bao hứa hẹn... từ từ giảm kiêng
Ba bao trọn cuồng điên thần thái

Mỗi một ngày tiêu sái uy phong

Vỗ tay thích chí tang bồng

Thở ra mây khói như rồng giương oai
Nhưng đến lúc ngáp dài buồn bực

Thì than ôi!Nghị lực trốn đâu?

Bó tay,vắt trán,ôm đầu

Thói quen chết dẫm từ lâu ngấm rồi!
Ôi!Rõ khổ!Như toi thằng tớ!

Kiêng dăm hôm lớ ngớ ruột gan

Cái bụng đi trước làm càn

Cái đầu ủng hộ phàn nàn chê bai
“Hút cho đáng thân trai lập đỉnh

Sá gì ham tuổi tính sống nhờ

Cafe không thuốc ngu ngơ

Như diêm mắc nước như lờ đứt gông”
Gái phải ngon - không chồng vẫn chửa!

Thuốc có thơm - một nửa điếu thèm !

Giữ bằng mặt mũi anh em

Nghe xui bỏ thuốc chúng xem ra gì?Rồi cứ thế tỳ tỳ kiến giải

Lý vô cùng êm ái dễ nghe

Này ta này bậu trọn bề

Cam tâm dan díu vụng về sớm hôm

…..............................................
Người ta nói “khó hơn bỏ vợ!”


Nói bé thôi!Nếu sợ Trời đày!

NK

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ