Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2010

GIẢ BIỆT


Category: Tổng hợp, Tag: 04/23/2010 09:04 am


Vai nặng sông hồ-Hồn nặng oán

Đời thôi khắc khoải tiếng tương tư

Từ nay khép lại lời than vãn

Chẳng có gì hơn phút tạ từNK

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ