Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

ĐAU HỌNG


Category: Tổng hợp, Tag: 04/08/2011 09:13 pm


Không uống không ăn không nói nỗi
Đau gì man rợ thế Trời ơi!
Phải chăng thất đức nay hành tội?
Hay vay đến lúc buộc trả rồi?

Đã mấy ngày chả thiết nuốt cơm
Đau trên mà phía dưới lại buồn
Tay cày liên tục đâu ngơi nghỉ
Mà bụng bây giờ chịu trống trơn

Có lẽ mai này lên núi tu
Vì đêm không nén sủa lu bù
Gở câu blast cho đở thẹn
Bỏ thuốc sao đành-Ôi lỡ ngu

Ai cắt dùm cho cái nợ đời!
Nghe chừng hối muộn-thật chẳng chơi
Vài người quen biết vừa dao kéo
Còn mỗi mình ta hết đất lùi!

NK

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ