Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2010

LỜI CUỐI


Category: Tổng hợp, Tag: 03/19/2010 07:32 pm


Chợt một ngày biết mình không đáng sống

Ta trở về ôm lại giấc chiêm bao

Bỏ mặc trùng khơi ào ào sấm động

Bỏ mặc mây trôi chua xót nghẹn ngàoThân chim nhỏ đã một lần gảy cánh

Tim bi thương thêm dịp ứa giọt buồn

Đường sám hối kệ đời mưa gió lạnh

Nhắm mắt giả từ sao lệ còn tuôn!?Tạ từ em-Niềm đau vô tình nhặt

Ta chẳng van cầu một phút gần nhau

Khi tìm đến đã mơ hồ đánh mất

Chút tình si còn lại úa nhàu!NK

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ