Thứ Tư, 20 tháng 1, 2010

YÊU NGƯỜI NHƯ THẾ ĐÓ


Category: Tổng hợp, Tag: 01/20/2010 10:54 pm


Ta nghe vọng từ muôn kiếp

Em là một giấc nồng say

Ta về yêu em bất tận

Cho đau cả thế gian này

NK

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ