Thứ Hai, 18 tháng 1, 2010

DẤU HỎI LỚN


Category: Tổng hợp, Tag: 01/18/2010 10:51 pm


Nhân kiệt đời này hiếm thế sao?

Ghế cao chưa hẳn đã tài cao!?

Buồn thay hai chữ đời "hữu trách"

Đất nước hưng vong biết lẽ nào?Thấp thỏm đứng ngồi với quê hương

Đau thêm bộ mặt chốn quan trường

Đành thôi tai điếc mồm câm vậy!

Còn mất thịnh suy chuyện khó lường!NK

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ