Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010

NGÔN TỪCategory: Tổng hợp, Tag:
07/13/2010 10:00 pm


Vĩnh biệt!
Có nghĩa là
không bao giờ gặp lại
Không bao giờ
lưu luyến dấu chân xưa
Không bao giờ
mong mõi nắng hay mưa
Còn vết tích
những tàn phai ký ức
Vĩnh biệt!
Để chìm sâu màu mực
Trang thơ buồn nông nỗi cũng dần quên
Những người quen
giờ không thể gọi tên
Ngày vĩnh biệt
đêm tạ từ mong nhớ
Ta vĩnh biệt
chút tháng ngày trăn trở
Mộng con con
nuôi mãi chẳng thành hình
Dốc máu xương
xây đắp vẽ chữ tình
Cạn xương máu
ngút ngàn ôm tan vỡ
Thôi vĩnh biệt!
sắp hành trang dang dỡ
Ta đi tìm ảo ảnh một lần vui
Từ nay say để chôn hết bùi ngùi
Cố nhân hởi!
Xem như là giấc mộng!

NK

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ