Thứ Tư, 2 tháng 12, 2009

HỞI NGƯỜI!


Category: Tổng hợp, Tag: 12/02/2009 09:14 am


Người đã quên rồi có phải không?

Bao nhiêu thề hẹn nhắn riêng lòng

Bây giờ một bóng sao hờn tủi

Dù ngỗn ngang lòng-Mong nhớ mong!Người đã đau rồi có thấy chăng?

Ta đâu cam chịu vẫn ươn hèn

Đất trời điên đảo lời nghiêng ngã

Xin mãi còn xin-Chỉ một lần!Người đã xa rồi có phải không?

Đường chim thăm thẳm chẳng tương phùng

Ngàn phương bối rối ta tìm kiếm

Chỉ thấy niềm đau lấp muôn trùng!Người đã u sầu có phải không?

Chiêm bao ta xa xót vô chừng

Đề người cay đắng chiều Đông lạnh

Ta khóc hồn ta-Lệ chập chùng!NK

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ