Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

GHICategory: Tổng hợp, Tag:
01/13/2012 10:30 pmMùa Đông

Cũng vô tình

băng ngang như làn gió

Mùa Xuân

Sẽ vô tình

cũng đến lại đi

Thêm một năm

Vô vị-chẳng hề chi!

Hết một đời ăn năn và phiền muộn

Ích kỷ, hoang đàng,…cười vay… khóc mướn

Rồi rã rời… tuyệt vọng…sầu lo

Héo mòn tan trên những nẻo đợi chờ

Cơn hấp hối thân quen thường ve vãnBễ khổ cuộc đời không giới hạn

Chạy thoát ngàn lần vẫn đến lối mòn quen

Mùa đến đi để lại dấu vết hằn

Trên thân xác không còn mang cảm giác

Là tình tội hay là đang mục nát!?NK

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ